Hittar du inte vad du söker? - Ring en av våra representanter på 08-1234567
Etsi sivustolta ellsworth.se
 
Yhdysvallat | Eurooppa | Kiina
 
 

REACH

 

Ellsworth Adhesives AB ja kumppanimme toimivat REACH-säädösten mukaisesti ja ovat osallistuneet P&K:n järjestämiin REACH-seminaareihin. Reach on lyhenne käsitteistä  Registration, Evaluation, Authorisation ja Restriction of Chemicals. Suomeksi: kemikaalien rekisteröinti, arviointi, rajoitus ja lupamenettely. Asetus astui voimaan koko EU:ssa 1.6.2007, mutta Reach-säädökset tulevat voimaan vaiheittain. Reach lähtee periaatteesta, jonka mukaan valmistajat, maahantuojat ja käyttäjäketjun osapuolet vastaavat siitä, että heidän valmistamansa, myymänsä tai käyttämänsä aineet eivät ole haitallisia terveydelle tai ympäristölle. Reach-säädöksiä sovelletaan ensisijaisesti kemiallisiin tuotteisiin, ts. aineisiin ja valmisteisiin. Rekisteröintivaatimukset koskevat esimerkiksi kemiallisten aineiden valmistajia sekä kemiallisten aineiden ja valmisteiden maahantuojia.
Yhteistyökumppanimme ovat kemikaalien johtavia valmistajia, jotka ovat soveltuvissa määrin noudattaneet REACH-direktiivejä ja ennakkorekisteröintivaatimuksia. Valmistajien uusimmat REACH-päivitykset ovat tarkistettavissa kyseisten yritysten verkkosivuilta.

 

Ellsworth Adhesives on REACH-asetuksen mukaan Jakelija, mikä tarkoittaa seuraavaa:

Jakelijan velvollisuudet ovat mm:

Jakelija on EU-alueelle sijoittunut luonnollinen tai oikeushenkilö, myös vähittäismyyjä, joka kolmansien osapuolten puolesta varastoi ja saattaa markkinoille aineen sellaisenaan tai valmisteena. Jakelija ei ole jatkokäyttäjä vaan Reach-asetuksen mukainen toimittaja.

 

  • toimittaa vastaanottajalle aineen tai valmisteen tai tiettyjä aineita sisältävän esineen/tuotteen käyttöturvallisuustiedote tai muut tiedot
  • huolehtia siitä, että vastaanottajalle toimitettavan aineen tai valmisteen tai tiettyjä aineita sisältävän esineen/tuotteen käyttöturvallisuustiedote tai muut tiedot ovat ajantasaiset
  • toimittaa aineen vaarallisia ominaisuuksia ja soveltuvia riskinhallintatoimia koskevat uudet tiedot edelleen jakeluketjussa ylöspäin seuraavalle toimijalle tai jakelijalle 
Reach-asetuksessa jakelija katsotaan toimittajaksi, joka aineen tai valmisteen ensimmäisen toimituksen yhteydessä on velvollinen antamaan asiakkailleen käyttöturvallisuustiedotteen, joka sisältää ainetta tai valmistetta koskevat tiedot.
Vaaralliseksi luokiteltuja tai tiettyjä ominaisuuksia sisältäviä aineita tai valmisteita toimitettaessa vaaditaan, että käyttöturvallisuustiedote annetaan viimeistään aineen tai valmisteen ensimmäisen toimituksen yhteydessä. Myös muita aineita ja valmisteita toimitettaessa niistä on annettava tietyt perustiedot ensimmäisen toimituksen yhteydessä. Lisäksi tietoja on annettava tietyistä esineisiin/tuotteisiin sisältyvistä aineista.
Toimittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki asiakkaille annettavat tiedot ovat ajantasaiset (artikkeli 31.9 ja 32.3).
Toimittaja on lisäksi velvollinen välittämään tietoa edelleen jakeluketjussa, jos aineen vaarallisista ominaisuuksista saadaan uusia tietoja tai jos jotkin muut tiedot antavat aihetta kyseenalaistaa suositeltujen riskinhallintatoimien soveltuvuuden. 
 
Lisätietoja REACH-asetuksesta saa Ruotsin kemikaalientarkastuslaitoksen, Kemikalieinspektionen, sekä REACH-asetuksen verkkosivustoilta.